ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ - ТРУДОВО ПРАВО - 2024

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕДокументи в раздела: ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ СИСТЕМИ НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТ ТРУДОВ СТАЖ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР” ИЛИ ЗА НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР НА НАУКИТЕ” ДРУГИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ЧЛ. 13 НСОРЗ ЗАПОРИ ВЪРХУ ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ОБРАЗЦИ към книга…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Практически сборник от пет електронни книги: ТРУДОВО ПРАВО- Издание 2022 г. - с автор: Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ, се предлага под формата на настоящата онлайн платформа.

 

Цена на пълния сборник от пет книги в комплект с включена ОТСТЪПКА е: 59.00 лв. без ДДС (69 лв. стандартна цена)

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net