Доц. д-р Андрей Александров - ТРУДОВО ПРАВО - 2023

Доц. д-р Андрей Александров

 

 

Доц. д-р Андрей Александров е ръководител на практиката Трудово право и миграционни въпроси в “Камбуров и съдружници”. Преди това той е бил юрисконсулт в Дирекция “Правна и международноправна дейност” към Държавната комисия по сигурността на информацията.

 

Доцент Александров има значителен опит в областта на социалното осигуряване, структуриране на трудови договори в контекста на големи международни групи, мониторинг на спазването на трудовите права, защита от дискриминация и др. Освен това, той е високо ценен за безупречните си умения в съдебни трудови спорове  по въпроси, вариращи от трудови злополуки до масови уволнения.


Образование

 • Магистър по право от Софийски университет “Св.Климент Охридски” (2005)
 • Доктор по Трудово право и социално осигуряване от Софийски университет “Св.Климент Охридски” (2011)
 • Двусеместриално обучение от Университета в Хамбург (2003/2004)

Правоспособност

 • Софийска адвокатска колегия
 • Международна адвокатска колегия

Членства

 • Международна адвокатска колегия

Академичен профил

 • Гост-лектор във Факултет „Сигурност“ на МВР Академия (2006-2008)
 • Гост-лектор в Института за публична администрация и европейска интеграция (2006-2008)
 • Гост-лектор в Международната фондация „Св.Кирил и Методи“ (2007)
 • Хоноруван асистент по трудово право в Юридическия факултет на Софийския университет (2011-2015)
 • Главен асистент по трудово право в Института за държавата и правото при БАН (2016 – досега)
 • Доцент по трудово право и обществено осигуряване, Институт за държавата и правото при БАН

 


Области на дейност

 • Корпоративни злоупотреби
 • Трудово право и миграционни въпроси