Годишен счетоводен семинар – 2023

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданията ни или желаете да ги заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net

 


Дата на провеждане: 25 януари 2023 г.

гр. София, НДК, Зала Люмиер (малкото НДК”), виж на картата…

 

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО

 

Цветана ЯНКОВАДанъчен експерт

 

Отвори пълната програма на модула
I. Промени в ЗКПО за 2023 г.
1. Актуални правила относно ваучерите за храна.
2. Докладване на информация за чуждестранни юридически лица, получатели на доходи от авторски и лицензионни възнаграждения.
3. Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък.
4. Въвеждане на задължителна временна солидарна вноска за генерираните свръхпечалби съгласно член 14 от Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията.

II. Годишно данъчно приключване на 2022 г. – практически казуси и решения
1. Данъчни постоянни разлики:
– разходи, които не са документално обосновани;
– разходи, несвързани с дейността и скрито разпределение на печалбата;
– непризнати разходи за ДДС и данък при източника, понесен от платеца на дохода;
– разходи за глоби и санкции;
– разходи и приходи от липси и брак на активи;
2. Данъчни временни разлики и други суми, с които се преобразува счетоводният финансов резултат:
– обезценки и отписване на вземания и данъчно третиране на неплатени задължения;
– слаба капитализация;
3. Други интересни казуси от данъчната и съдебната практика (пренасяне на данъчна загуба, авансов дивидент, данъчни амортизируеми активи).

III. Дискусия – въпроси и отговори

 

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС

 

Валентина ВАСИЛЕВА – Данъчен консултант

 

Отвори пълната програма на модула
1. Въвеждане на 9 % ДДС като постоянна ставка за:
– книги, учебници, периодични издания – вестници и списания;
– бебешки храни и пелени по Приложение № 4.
2. Удължаване до 31.12.2023 г. на срока за:
– 0 % ДДС за хляб и пшенично брашно
– 9 % ДДС за ресторантьорски и кетъринг услуги, туроператори и използване на спортни съоръжения.
3. Намалявана на начисления ДДС при несъбираеми вземания – условия за извършването му, процедура за издаване на кредитни известия или протоколи.
4. Специален ред за деклариране на доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на ЕС от доставчик, неустановен в ЕС.
5. Въвеждане на задължения за доставчиците на платежни услуги.
6. Увеличаване на прага за регистрация по ЗДДС.
7. Други изменения и допълнения в ЗДДС
8. Актуални казуси
9. Дискусия – въпроси и отговори

 

Промени в осигурителното законодателство

 

Аспасия ПЕТКОВАЕксперт по социално осигуряване

 

Отвори пълната програма на модула
1. Социалното и здравното осигуряване, действащи към момента на провеждане на семинара.
2. Осигуряване на различните категории лица – работници и служители, управители, самоосигуряващи се лица, земеделски стопани, учители, първа и втора категория труд и т.н. Осигурителни вноски, осигурителен стаж, особености.
3. Обезщетения по КСО- поради болест, бременност и раждане, отглеждане на дете, помощи от средствата на ДОО и др.
4. Обезщетения за безработица- право и условия за получаване.
5. Пенсионирането през 2023 г. – промени в законодателството.
6. Здравноосигурителен статус
7. Регистрацията на трудовите договори в НАП.
8. Промени в наредбите, свързани с осигурителното законодателство.
9. Контрол и санкции при нарушаване на осигурителното законодателство.
10. Дискусия – въпроси и отговори
Ще бъдат коментирани проектите за промени в законодателството до датата на семинара.

 

Актуални проблеми на трудовото законодателство

 

Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВЕксперт по трудово право

 

Отвори пълната програма на модула
1. Преглед на промените в Кодекса на труда от 2022 г.
2. Изменения и допълненията в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
3. Важни задължения на работодателите в началото на годината (отчитане на извънредния труд, уведомяване на работниците за дължимия им се платен годишен отпуск и др.)
4. Често срещани затруднения при прекратяване на трудовото правоотношение
5. Дискусия – въпроси и отговори

 


 

Варианти и цени


“ВИДЕОЗАПИС – онлайн достъп: 99 лв. без ДДС

ФОРМА ЗА ЗАЯВКА