Експертни коментари - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Експертни коментари

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВАeксперт по бюджетно счетоводство
Kъм раздела

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВАданъчен експерт в Министерство на финансите
Kъм раздела

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВдоктор по икономика
Kъм раздела

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВАюрист, експерт по обществени поръчки
Kъм раздела

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВАексперт по социално и здравно осигуряване
Kъм раздела

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.

Документи в раздела:

 

 

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие

Документи в раздела: