Решение № 15827 от 21.12.2020 г. - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Решение № 15827 от 21.12.2020 г.

Адм. дело № 6475/2020 г., решение № 15827 от 21.12.2020 г.   Предмет на спора е бездействие на кмета на община Варна за изпълнение на нормативно предписано действие.   Общинският съвет е органът, който съгласно чл. 45ж, ал. 2 ППЗСПЗЗ приема решение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. Въз основа на решението на ОбС, ОСЗ издава решение за възстановяване на правото на собственост, придружено със скица на имота. Кметът на общината не е внесъл мотивираното предложение, ведно с…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net