Решение № 7178 от 14.06.2021 г. - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Решение № 7178 от 14.06.2021 г.

Адм. дело № 4766/2021 г., решение № 7178 от 14.06.2021 г.   Предмет на спора е дадено съгласие да се изменят договорите за отдаване под наем на общинска земя с начин на трайно ползване “пасище, мера”, сключени между община Добричка и собствениците на пасищни селскостопански животни, в частта досежно уговорения в тях срок на действие.   Според чл. 37и, ал. 3 ЗСПЗЗ, общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Така с решение от…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net