Предоставяне на данни от Регистъра на населението – Национална база данни „Население” на общинските администрации във връзка с приема на деца в ясли, детски градини/подготвителна група и първи клас - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Предоставяне на данни от Регистъра на населението – Национална база данни „Население” на общинските администрации във връзка с приема на деца в ясли, детски градини/подготвителна група и първи клас

С Т А Н О В И Щ Е НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ рег. № ПНМД-01-64/2021 г. гр. София, 21.07.2021 г.   ОТНОСНО: Предоставяне на данни от Регистъра на населението – Национална база данни „Население” на общинските администрации във връзка с приема на деца в ясли, детски градини/подготвителна група и първи клас   Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав – председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов и Веселин Целков, на заседание, проведено на…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net