Изключването на доставките на дълготрайни материални и нематериални активи, използвани за дейността на лицето, при определяне на облагаемия оборот, във връзка със задължителната регистрация по чл. 96, ал. 1 ЗДДС - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Изключването на доставките на дълготрайни материални и нематериални активи, използвани за дейността на лицето, при определяне на облагаемия оборот, във връзка със задължителната регистрация по чл. 96, ал. 1 ЗДДС

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ПИСМО ИЗХ. № 04-19-1012 ОТ 17.12.2007 Г. НА НАП Относно: Изключването на доставките на дълготрайни материални и нематериални активи, използвани за дейността на лицето, при определяне на облагаемия оборот, във връзка със задължителната регистрация по чл. 96, ал. 1 ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г Във връзка с многобройните запитвания относно изключване на доставките на дълготрайни материални и нематериални активи, използвани за дейността на лицата, при определяне на облагаемия оборот във връзка със задължителната регистрация по…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net