Данъчно третиране при преобразуване на бюджетни предприятия в държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Данъчно третиране при преобразуване на бюджетни предприятия в държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон

Изх. № 24-00-21 Дата:   24.11.2008 год. ЗКПО, чл. 57; ЗКПО, чл. 92; ЗКПО, чл. 117; ЗКПО, чл. 118; ЗДДС, чл. 10; ЗДДС, чл. 111, ал. 2, т. 3; ЗДДС, чл. 132. Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗНАП във връзка с приложението на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), като има за цел да даде насоки на органите по приходите във връзка с данъчното третиране…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net