Данъчно третиране на приходите на община, формирани от постъпления в размер на 50% от получения наем от общинските дружества; данъчно третиране при замяна на общинско имущество - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Данъчно третиране на приходите на община, формирани от постъпления в размер на 50% от получения наем от общинските дружества; данъчно третиране при замяна на общинско имущество

3_3159/15.10.2012 г.   ЗКПО, чл. 1, т. 7 ЗКПО, чл. 248 ЗКПО, чл. 250, ал. 2 ЗКПО, чл. 252 ЗСч, чл. 4, ал. 1, т. 5 ЗСч, §1, т.3 от ДР Относно: Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ на приходи на бюджетно предприятие   Според изложената фактическа обстановка през 2012 г. дружества с общинско участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти внасят в общината 50 на сто от получения наем съгласно § 19,…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net