Данъчно третиране на получени от бюджетно предприятие (Професионална гимназия) субсидии от ДФ “Земеделие” за обработвани земи и отглеждани животни - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Данъчно третиране на получени от бюджетно предприятие (Професионална гимназия) субсидии от ДФ “Земеделие” за обработвани земи и отглеждани животни

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № М-67-00-2 ОТ 09.01.2012 Г. НА НАП ОТНОСНО: ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО РЕДА НА ЗКПО И ЗДДС НА ПОЛУЧЕНИ ОТ БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ СУБСИДИИ ОТ ДФ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” ЗА ОБРАБОТВАНИ ЗЕМИ И ОТГЛЕЖДАНИ ЖИВОТНИ   НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ   Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-67-00-2/28.04.2011 г., сте посочили, че Професионална гимназия по ветеринарна медицина “………” е бюджетно предприятие, което във връзка с осъществяване на учебния процес и подсигуряване на практическото обучение на учениците реализира…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net