Данъчно третиране по ЗДДС и ППЗДДС на доставки на услуги по смисъла на т. 7 от част първа на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от ЗДДС - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Данъчно третиране по ЗДДС и ППЗДДС на доставки на услуги по смисъла на т. 7 от част първа на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от ЗДДС

Писмо № М-24-37-48 от 24.09.2020 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС и ППЗДДС на доставки на услуги по смисъла на т. 7 от част първа на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от ЗДДС Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ………………….2020 г., препратено по компетентност от дирекция ОДОП ……………… и във връзка с извършвана ревизия, е изложена следната фактическа обстановка: На …………….2016 г. между община ……………, в качеството на възложител, и ДЗЗД „Регионално депо…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net