Данъчно третиране на получена услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС и ЗКПО - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Данъчно третиране на получена услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС и ЗКПО

Писмо № М-11-02-141 от 06.12.2017 г. на НАП Относно: Данъчно третиране на получена услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС  и ЗКПО Според изложеното в запитването „А“ е бюджетна организация – второстепенен разпоредител с бюджет в структурата на съдебната власт. Като такава, съгласно чл. 3, ал.5 от ЗДДС, „А“ не е данъчно задължено лице за всички извършвани от нея дейности или доставки в качеството й на орган на държавната власт, включително в случаите, когато събира такси, вноски или възнаграждения за тази дейност…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net