Приложение на разпоредбите на чл. 77 от ДОПК, във връзка с § 5г, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Приложение на разпоредбите на чл. 77 от ДОПК, във връзка с § 5г, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Писмо №  3_1731/10.11.2020 г. на НАП ОТНОСНО: Право на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с изпълнение на проект по техническа рекултивация на депо за битови отпадъци Според изложеното в запитването, Община Х и Министерство на околната среда и водите /МОСВ/, Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“, са сключили договор № Д-**-**/2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по процедура чрез директно…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net