Писмо № 12-00-650 от 20.08.2015 г. относно извършен финансов одит на годишния финансов отчет за 2014 г. на Държавната агенция „Технически операции“ и направена от одитния екип на Сметната палата констатация за неосчетоводени предложения за бракуване на активи и в тази връзка неспазване на изискванията на чл. 22 от Закона за счетоводството - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Писмо № 12-00-650 от 20.08.2015 г. относно извършен финансов одит на годишния финансов отчет за 2014 г. на Държавната агенция „Технически операции“ и направена от одитния екип на Сметната палата констатация за неосчетоводени предложения за бракуване на активи и в тази връзка неспазване на изискванията на чл. 22 от Закона за счетоводството

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Дирекция “Държавно съкровище” Писмо № 12-00-650 20.08.2015 г. По повод отправеното от Вас запитване относно извършен финансов одит на годишния финансов отчет за 2014 г. на Държавната агенция „Технически операции“ и направена от одитния екип на Сметната палата констатация за неосчетоводени предложения за бракуване на активи и в тази връзка неспазване на изискванията на чл. 22 от Закона за счетоводството, Ви уведомяваме следното: В действащото счетоводно законодателство (чл. 22, ал. 1 от Закона за счетоводството)…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net