Писмо № 69-00-287 от 14.11.2016 г. относно изискванията при извършване на годишна инвентаризация на активите и пасивите на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Писмо № 69-00-287 от 14.11.2016 г. относно изискванията при извършване на годишна инвентаризация на активите и пасивите на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА)

Министерство на финансите Дирекция „Държавно съкровище“   Писмо № 69-00-287 от 14.11.2016 г.   Във връзка е Ваше писмо под горния номер, свързано е изисквания при извършване на годишна инвентаризация на активите и пасивите на Държавен фонд  „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) Ви уведомяваме следното. С т. 5. от § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството (ЗСч) инвентаризацията е определена като процес на подготовка и фактическа проверка чрез различни способи на натуралните и стойностните параметри на активите и…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net