ДДС 06/03.09.2011 г. Ред и начин за предоставяне на авансово финансиране чрез сметки и кодове в СЕБРА на Националния фонд и отчитане на операциите по неговото получаване, разходване и погасяване от бюджетните предприятия | т. 30 от указание ДДС № 04/2013 г. - Пояснения към разпоредби на ДДС № 6/2011 г. | т. 43 от указание ДДС № 04/2016 г. - Пояснения към разпоредби на ДДС № 6/2011 г. - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

ДДС 06/03.09.2011 г. Ред и начин за предоставяне на авансово финансиране чрез сметки и кодове в СЕБРА на Националния фонд и отчитане на операциите по неговото получаване, разходване и погасяване от бюджетните предприятия | т. 30 от указание ДДС № 04/2013 г. – Пояснения към разпоредби на ДДС № 6/2011 г. | т. 43 от указание ДДС № 04/2016 г. – Пояснения към разпоредби на ДДС № 6/2011 г.

View Fullscreen View Fullscreen View Fullscreen

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net