Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател

Приета с ПМС № 12 от 20.01.2021 г.     Обн., ДВ, бр. 7 от 26 януари 2021 г.   Раздел I. Общи разпоредби   Чл. 1. С наредбата се уреждат: условията и редът за заявяване и включване на работодатели в списък на работодателите, които могат да сключват договори по чл. 95а, ал. 1 от Закона за висшето образование (ЗВО); условията и редът за сключване, изменение и прекратяване на договорите за осигуряване на стаж по съответната специалност на студента по…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net