Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители

В сила от 01.07.2012 г. Приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.     Обн., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 26 януари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г.   Раздел I. Общи положения   Чл. 1. С наредбата се определят структурата и процедурите за разработване, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните характеристики на…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net