Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

ЗАКОН ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 28 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 08.04.2016 г.) Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.     Обн., ДВ, бр. 101 от 30 ноември 1993 г., изм., ДВ, бр. 19 от 2 март 1994 г., изм., ДВ, бр. 110 от 30 декември 1996 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 33 от 21…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net