Закон за данък върху застрахователните премии - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Закон за данък върху застрахователните премии

В сила от 01.01.2011 г.     Обн., ДВ, бр. 86 от 2 ноември 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 19 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 102 от 29 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 43 от 7 юни 2016 г.     Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Предмет на закона   Чл. 1. Този закон урежда облагането с данък върху застрахователните премии, наричан по-нататък “данък”.   Обект на облагане   Чл. 2. С данък се облагат…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net