Кодекс на поведение на служителите в държавната администрация - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Кодекс на поведение на служителите в държавната администрация

В сила от 08.05.2020 г. Приет с ПМС № 57 от 02.04.2020 г.   Обн., ДВ, бр. 33 от 7 април 2020 г.   Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл. 1. Този кодекс определя правилата за етично поведение на служителите в държавната администрация и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и почтеност, както и да издигне престижа на държавната служба.   Чл. 2. Дейността на служителите в държавната администрация се осъществява при спазване на следните принципи…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net