Прекратяване на служебните правоотношения - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Прекратяване на служебните правоотношения

а) Прекратяване на служебното правоотношение на общи основания В съответствие с чл. 103, ал. 1 от ЗДСЛ служебното правоотношение може да се прекрати на следните общи основания: ● по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Ако страната, към която е отправено предложението за прекратяване, в десетдневен срок от получаването му не вземе отношение по него и не уведоми другата страна, се счита, че предложението не е прието; ● когато заповедта за прекратяване на служебното правоотношение бъде отменена от органа по…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net