Възнаграждение на държавния служител - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Възнаграждение на държавния служител

Трудът на държавния служител е възмезден. За своята служба той получава възнаграждение под формата на брутна заплата. От 01.07.2012 г. е в сила специфична правна уредба в областта на заплатите на служителите в администрацията. Тя се прилага към служителите и по служебно, и по трудово правоотношение в държавната администрация. Правната уредба на заплатите в администрацията се базира на нормите на Раздел VI от ЗДСл и пет взаимосвързани подзаконови акта: ● Класификатор на длъжностите в администрацията; ● Наредба за прилагане на…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net