Прекратяване на трудовите правоотношения - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Прекратяване на трудовите правоотношения

а) Прекратяване на трудовите правоотношения без която и да е от страните да дължи предизвестие Това се допуска в следните случаи (чл. 71, чл. 325, чл. 331 от КТ): ● страната, в чиято полза е уговорен срокът за изпитване по чл. 70 от КТ, има право да прекрати трудовия договор без предизвестие в рамките на срока за изпитване; ● по взаимно писмено съгласие на страните. Инициативата за прекратяването може да е на всяка от страните. Ако в 7-дневен срок ответната…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net