Изготвяне на годишен финансов отчет към 31.12.2021 г., в т.ч. баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и чуждите средства и приложение - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Изготвяне на годишен финансов отчет към 31.12.2021 г., в т.ч. баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и чуждите средства и приложение

ЕТАП ЧЕТВЪРТИ: ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2021 Г., В Т.Ч. БАЛАНС, ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ, ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА И ПРИЛОЖЕНИЕ Бюджетните организации осъществяват счетоводството си в съответствие с изискванията на глава петнадесета от Закона за публичните финанси и изготвят и представят ГФО в съответствие с изискванията на чл. 166, ал. 1 от ЗПФ (чл. 63, ал. 1 и 3 от ЗСч). Формата, структурата и съдържанието…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net