Изготвяне на годишна оборотна ведомост (за МФ и СП) и изискваните справки от Министерството на финансите към нея - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Изготвяне на годишна оборотна ведомост (за МФ и СП) и изискваните справки от Министерството на финансите към нея

ЕТАП ТРЕТИ. ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНАТА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ (ЗА МФ И СП) И ИЗИСКВАНИТЕ СПРАВКИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ КЪМ НЕЯ За всяка отчетна група (стопанска област) – „Бюджети“, „Сметки за средства от Европейския съюз“(СЕС) и „Други сметки и дейности“ (ДСД) се изготвят отделни оборотни ведомости и една сборна оборотна ведомост. Съгласно т. 58 от ДДС № 20 от 2004 г. оборотната ведомост, подлежаща на представяне в МФ и Сметната палата, се изготвя с данни за състоянието по счетоводните сметки преди…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net