Процедури преди изготвяне на годишните оборотни ведомости - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Процедури преди изготвяне на годишните оборотни ведомости

ЕТАП ПЪРВИ. ПРОЦЕДУРИ ПРЕДИ ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИТЕ ОБОРОТНИТЕ ВЕДОМОСТИ Текущо начисляване на приходите и разходите. Начисляване на разходи за амортизация. Начисляване на приписани приходи и разходи. Начисляване на приходите и разходите за месец декември по корективни сметки. Отчитане на преведените суми в текущата година, които ще се осчетоводят като разходи в следващия отчетен период. Определяне на приблизителна счетоводна оценка на незавършеното строителство. Преглед за обезценка и преоценка на дълготрайните материални активи и преоценка на материалните запаси. Начисляване на провизии за…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net