Проекти по ОП „Околна среда“ за изграждане на съоръжения за компостиране - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Проекти по ОП „Околна среда“ за изграждане на съоръжения за компостиране

Министерството на околната среда и водите е Управляващ орган на проектите, финансирани с безвъзмездна финансова помощ от фондовете на Европейския съюз и чрез трансфери от РИОСВ, за изграждане на компостиращи инсталации за третиране на битови отпадъци. Инвестиционните проекти се реализират в много общини, като се строят и съоръжения за преработка на разделно биоразградими отпадъци. С изпълнението на проектите се осигурява допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци. Предварителното третиране на отпадъците позволява извеждането от обема за депониране на различните полезни суровини.…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net