Практико-приложни аспекти при осчетоводяване на ВиК активите, приходите и инвестициите в общините и областните администрации - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Практико-приложни аспекти при осчетоводяване на ВиК активите, приходите и инвестициите в общините и областните администрации

За коректното осчетоводяване на ВиК активите в общините и областните администрации трябва да се спазят указанията на МФ, дадени с писмо № 91-00-106 от 22.02.2017 година. Кои са практическите акценти при осчетоводяването им? 1. Заприходяват се в общината/областната администрация прехвърлените активи от ВиК дружествата по сметките от раздел 2 в отчетна група „Бюджет“ и/или „ДСД“. 2. На ДМА с нереални занижени отчетни стойности може да се направи преоценка в посока увеличение след завеждането на активите – на основание т. 20.6.9…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net