Отчитане на придобиване на ДМА в условията на финансов лизинг - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Отчитане на придобиване на ДМА в условията на финансов лизинг

Изисква се правилно отчитане на операциите по финансов лизинг в отчета за касовото изпълнение на бюджета по разходни и финансиращи подпараграфи, при които бюджетната организация е лизингополучател на ДМА, които са със стойност над 10 000 лв. и срок на лизинга над една година. Придобитите активи от организацията се отразяват в отчета като капиталови разходи в годината на придобиване с цялата стойност, намалена с разходите за лихви и в увеличение на друго финансиране. Пример: Бюджетна организация придобива лек автомобил в…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net