Oбхват и съдържание на отчетната информация в годишния финансов отчет за 2021 г. - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Oбхват и съдържание на отчетната информация в годишния финансов отчет за 2021 г.

Счетоводното отчитане на начислена и касова основа на стопанските операции в бюджетните организации има своя специфика, която намира израз при: – коректното осчетоводяване на стопанските операции на начислена основа по счетоводни сметки в съответствие със Сметкоплана на бюджетните организации (СБО); – коректното отразяване на стопанските операции на касова основа по параграфите/подпараграфите на Единната бюджетна класификация (ЕБК); – прилагане на взаимовръзките между счетоводните сметки от СБО и параграфитe/подпараграфите на ЕБК. Правилата на финансово отчитане се определят от Дирекция „Държавно съкровище“ към…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.


Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - Издание 2022 г. се предлага под формата на КНИГА от над 700 страници, която ще достигне до вас с БЕЗПЛАТНА куриерска доставка и включен към нея вечен достъп до настоящата ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, съдържаща множество допълнителна информация.

 

Цена за книга + онлайн достъп: 59 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданието или желаете да го заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net