Съдържание - Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2022

Съдържание

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВАeксперт по бюджетно счетоводство
Kъм раздела

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВАданъчен експерт в Министерство на финансите
Kъм раздела

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВдоктор по икономика
Kъм раздела

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВАюрист, експерт по обществени поръчки
Kъм раздела

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВАексперт по социално и здравно осигуряване
Kъм раздела

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.

Документи в раздела:

 

 

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие

Документи в раздела:

 

 

Нормативна уредба

Документи в раздела:

Разделът е актуален към 5.12.2021 г.

 

Указания на МФ

Документи в раздела:

Писма на НАП, МТСП, КЗЛД

Документи в раздела:

Съдебна практика

Документи в раздела:

Разделът е подготвен от Калина Дереджиева, юрист