На работник от предприятието бе връчено предизвестие за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ. След изтичане на тези 30 календарни дни (отработено предизвестие от работника) следва да се изготви заповед за прекратявана не трудовото правоотношение. На какво основание от КТ следва да бъде изготвена тази заповед? Отговор: Посочената в запитването разпоредба на чл. 328, ал. 1, т. 10 предложение първо от КТ дава право на работодателя да прекрати с предизвестие трудовия договор…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.

 

 

 

 


 

 

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

 

Предимства на изданието:

  • КНИГА на хартия за удобно и комфортно четете, която ще получите с безплатна куриерска доставка
  • Онлайн ПЛАТФОРМА с над 1400 казуса, която ще бъде активна на този сайт в края на месец март 2024 г.
  • Бързо и удобно ТЪРСЕНЕ в сайта по ключова дума или фраза
  • Актуалното ЗАКОНОДАТЕЛСТВО също ще е налично в този сайт, така че да имате на разположение актуалните нормативни текстове.
  • ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА цена валидна единствено за заявки направени сега, срещу която получавате КНИГА + ПЛАТФОРМА, така че се възползвате от предимствата и на двата формата едновременно.

Обем на книгата: над 700 страници, голям формат

Излизане от печат: Книгата вече е налична!!! Получавате я незабавно след заплащане на проформа фактурата, която ще получите при заявка.

Онлайн издание: Съдържа както всички въпроси и отговори от книгата, така и над 400 допълнителни казуса.

Цена: 97 лв.

Тиражът е лимитиран и се изчерпва бързо, затова КУПЕТЕ СЕГА!

 


 

Счетоводно отчитане
Христо ДОСЕВд.е.с., регистриран одитор
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други.

Данъчно облагане
Обхваща всички промени в основните данъчни закони - ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.

ЗДДС - Мина ЯНКОВА - данъчен експерт в МФ

Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.


ЗКПО - проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор

Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други.


ЗДДФЛ - Лорета ЦВЕТКОВАданъчен експерт в НАП
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.

Трудово право
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВексперт по трудово право
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.

Осигуряване
Аспасия ПЕТКОВАексперт по социално осигуряване
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.

Цена с ОТСТЪПКА

 

КНИГА, над 700 стр., безплатна куриерска доставка + ОНЛАЙН ДОСТЪП чрез сайта zakonnik.bg/1000

 

97 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ТУК!

Ако имате въпроси за изданията ни или желаете да ги заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986-40-40 | Имейл: info@zakonnik.bg