Лице с увреждане ползва отпуск по чл. 319 КТ в размер на 26 работни дни. Лицето работи в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания като психолог. Длъжен ли е, или е право на работодателя да разреши на служителя допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, ал.1, т.1 КТ? Отговор: За да се отговори на поставения въпрос, най-напред следва да се изяснят разновидностите на платения годишен отпуск. Това понятие е обобщаващо и включва в себе си както основния, така и…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.

 

 

 

 


 

 

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

 

Предимства на изданието:

  • КНИГА на хартия за удобно и комфортно четете, която ще получите с безплатна куриерска доставка
  • Онлайн ПЛАТФОРМА с над 1400 казуса, която ще бъде активна на този сайт в края на месец март 2024 г.
  • Бързо и удобно ТЪРСЕНЕ в сайта по ключова дума или фраза
  • Актуалното ЗАКОНОДАТЕЛСТВО също ще е налично в този сайт, така че да имате на разположение актуалните нормативни текстове.
  • ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА цена валидна единствено за заявки направени сега, срещу която получавате КНИГА + ПЛАТФОРМА, така че се възползвате от предимствата и на двата формата едновременно.

Обем на книгата: над 700 страници, голям формат

Излизане от печат: Книгата вече е налична!!! Получавате я незабавно след заплащане на проформа фактурата, която ще получите при заявка.

Онлайн издание: Съдържа както всички въпроси и отговори от книгата, така и над 400 допълнителни казуса.

Цена: 97 лв.

Тиражът е лимитиран и се изчерпва бързо, затова КУПЕТЕ СЕГА!

 


 

Счетоводно отчитане
Христо ДОСЕВд.е.с., регистриран одитор
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други.

Данъчно облагане
Обхваща всички промени в основните данъчни закони - ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.

ЗДДС - Мина ЯНКОВА - данъчен експерт в МФ

Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.


ЗКПО - проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор

Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други.


ЗДДФЛ - Лорета ЦВЕТКОВАданъчен експерт в НАП
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.

Трудово право
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВексперт по трудово право
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.

Осигуряване
Аспасия ПЕТКОВАексперт по социално осигуряване
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.

Цена с ОТСТЪПКА

 

КНИГА, над 700 стр., безплатна куриерска доставка + ОНЛАЙН ДОСТЪП чрез сайта zakonnik.bg/1000

 

97 лв.

 

ЗАЯВЕТЕ ТУК!

Ако имате въпроси за изданията ни или желаете да ги заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986-40-40 | Имейл: info@zakonnik.bg