1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя – – Издание 2024 г. –

 

 

 

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

 

Предимства на изданието:

  • КНИГА на хартия от 704 стр., в ГОЛЯМ формат за удобно и комфортно четете

  • Изданието ще получите с БЕЗПЛАТНА доставка от куриер до посочения от Вас адрес или до избран от Вас офис на Спиди

  • Онлайн ПЛАТФОРМА с над 1 400 казуса, която е достъпна през този сайт

  • ЯСНА подредба по раздели, така че само с едно преглеждане на съдържанието да откриете интересните за Вас материали

  • Бързо и удобно ТЪРСЕНЕ в сайта по ключова дума или фраза, така че са секунда да откриете всички важни за вас публикации, без да се налага да ровите и прелиствате.

  • Актуалното ЗАКОНОДАТЕЛСТВО също е налично в този сайт, така че да имате на разположение пълните нормативни текстове. 

  • ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА цена валидна единствено за заявки направени сега, срещу която получавате КНИГА + ПЛАТФОРМА, така че се възползвате от предимствата и на двата формата едновременно. 

  • Всеки закупил книгата, получава автоматичен достъп до програма ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ на издателството, така че всички останали наши абонаментни издания за Вас ще са с по-ниска цена от обявената в стандартните ни оферти. След направен абонамент Вие ще може да задавате писмено ВЪПРОСИ към нашите автори и експерти.

Излизане от печат: Книгата вече е налична!!! Получавате я незабавно след заплащане на проформа фактурата, която ще получите при заявка.

Цена: 97 лв. без ДДС

Тиражът на книгата е лимитиран и се изчерпва бързо, затова КУПЕТЕ ОЩЕ СЕГА!

 


 

Счетоводно отчитане
Христо ДОСЕВд.е.с., регистриран одитор
Актуални въпроси и отговори, свързани с отчитане на: стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите, лизинга, наемните отношения, правителствените помощи и дарения, провизии; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; отчитане на инвестиционните имоти и финансовите инструменти; отчитане на ефектите от промените във валутните курсове; представяне на отчетите; фундаментални грешки и промени в счетоводната политика; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други.

Данъчно облагане
Обхваща всички промени в основните данъчни закони – ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.

ЗДДСМина ЯНКОВАданъчен експерт в МФ
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит и ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит, корекциите и ограниченията на корекции на ползван данъчен кредит, данъчните ставки, документирането, декларирането и отчитането на ДДС, вътреобщностната търговия и др.

ЗКПОпроф. д-р Али ВЕЙСЕЛд.е.с., регистриран одитор
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, отчитане на амортизации, дивиденти и скрито разпределение на печалбата, авансови вноски, отписване на вземания и задължения, прилагане на СИДДО, деклариране по ЗКПО, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи и много други.

ЗДДФЛЛорета ЦВЕТКОВАданъчен експерт в НАП
Включва казуси, свързани с документиране на доходите, облагаеми и необлагаеми доходи, данъчни облекчения, третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от наем и продажба или замяна на имущество, доходите от други източници, доходите облагаеми с окончателен данък, декларирането по ЗДДФЛ и др.

Трудово право
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВексперт по трудово право
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, командироването, условията за извършване на надомна работа и работа от разстояние, работното време, почивките и отпуските, трудовата дисциплина, имуществената отговорност и другите видове обезщетения, трудовото възнаграждение, прекратяването на трудовото правоотношение, трудовата книжка и трудовия стаж и т.н.

Осигуряване
Аспасия ПЕТКОВАексперт по социално осигуряване
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване – осигурени лица, осигурители, размери и разпределение на осигурителните вноски, размери на осигурителния доход; осигуряване на лица, работещи без трудово правоотношение; парични обезщетения за майчинство, временна неработоспособност и безработица; здравно осигуряване; трансгранични ситуации; казуси по Наредба Н-13 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица  и др.

Цена с ОТСТЪПКА

 

КНИГА на хартия, 704 стр., безплатна куриерска доставка + ОНЛАЙН ДОСТЪП чрез сайта zakonnik.bg/1000

 

97 лв. без ДДС

 

ЗАЯВЕТЕ ТУК!

Ако имате въпроси за изданията ни или желаете да ги заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986-40-40 | Имейл: info@zakonnik.bg

 

 


ВХОД за клиенти

 

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Счетоводно отчитане

Документи в раздела:

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Документи в раздела:

 

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Документи в раздела:

ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Документи в раздела:

Трудово право

Документи в раздела:

Социално и здравно осигуряване

Документи в раздела:

Законодателство

Документи в раздела:

 


 

Цена с ОТСТЪПКА

 

КНИГА на хартия, 704 стр., безплатна куриерска доставка + ОНЛАЙН ДОСТЪП чрез сайта zakonnik.bg/1000

 

97 лв. без ДДС

 

ЗАЯВЕТЕ ТУК!

Ако имате въпроси за изданията ни или желаете да ги заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986-40-40 | Имейл: info@zakonnik.bg

 


ВХОД за клиенти

 

 


error: Съдържанието е защитено от копиране