Моля да ми бъде посочено на какво основание може да бъде прекратен трудов договор с лице, което е пенсионирано (години + трудов стаж), без да му бъде прекратен трудовият договор?  Отговор: Действащото ни трудово и осигурително законодателство допускат работникът или служителят да упражни правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, без да се прекъсва осигуряването, т.е. да се…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.

 

 

 

 


 

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя

2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!


Книга на хартия:
704 страници, голям формат. Излиза от печат в края на месец март 2023 г. с включена безплатна куриерска доставка със Speedy.

Онлайн вариант: ВЕЧЕ Е НАЛИЧЕН на този сайт!!! Съдържа както абсолютно всички въпроси и отговори от книгата, така и над 400 допълнителни казуса и допълнителна нормативна база. Наличен е незабавно след ВХОД в системата.

Цена: 69 лв. без ДДС – КУПИ

 


 

Счетоводно отчитане
Христо ДОСЕВд.е.с., регистриран одитор
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
Kъм раздела

Данъчно облагане
Обхваща всички промени в основните данъчни закони – ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.

ЗДДСМина ЯНКОВАданъчен експерт в МФ

Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
Kъм раздела


ЗКПОдоц. д-р Али ВЕЙСЕЛд.е.с., регистриран одитор
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
Kъм раздела


ЗДДФЛЛорета ЦВЕТКОВАданъчен експерт в НАП
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
Kъм раздела

Трудово право
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВексперт по трудово право
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
Kъм раздела

Осигуряване
Аспасия ПЕТКОВАексперт по социално осигуряване
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Kъм раздела

Съдържание:

 

.thememattic-breadcrumb {display: none;}

Счетоводно отчитане

Документи в раздела:

.thememattic-breadcrumb {display: none;}

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Документи в раздела:

.thememattic-breadcrumb {display: none;}

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Документи в раздела:

.thememattic-breadcrumb {display: none;}

ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Документи в раздела:

.thememattic-breadcrumb {display: none;}

Трудово право

Документи в раздела:

.thememattic-breadcrumb {display: none;}

Социално и здравно осигуряване

Документи в раздела:

.thememattic-breadcrumb {display: none;}

Законодателство

Документи в раздела:


 

Препоръчано издание:

 

НАСТОЛНИК на СЧЕТОВОДИТЕЛЯ
 
Mного повече възможности в интернет!

 
Познатият ви справочен сборник, превърнал се от 1998 г. насам за хиляди счетоводители в институция, предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни – както актуалните, така и за годините назад.
 

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:
 

 НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg  ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
 БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко  ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
 СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема  УТВЪРДЕН ИЗДАТЕЛ – гаранция за високото качество на изданието са редакторите на издателство Български законник, което от десетилетия гради традиции в изданията за счетоводство, данъци, осигуряване, трудово право…

.thememattic-breadcrumb {display: none;} .su-spoiler-title { position: relative; cursor: pointer; min-height: 20px;
line-height: 20px; background: #c00; color: #fff !important; padding: 15px 36px 14px 46px !important; margin-bottom: 14px; border-radius: 34px; font-family: 'Merriweather', Georgia, serif !important; font-weight: 900; letter-spacing: 0px; display: inline-block;
} .su-spoiler-icon { left: 19px !important; top: 15px !important;}

Вижте съдържанието…
Счетоводство

.thememattic-breadcrumb {display: none;}

Документи в раздела:

ЗДДС

Документи в раздела:

ЗКПО

Документи в раздела:

ЗДДФЛ

Документи в раздела:

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

Документи в раздела:

КОМАНДИРОВЪЧНИ И ГОРИВА
ОСИГУРЯВАНЕ
КЛАСИФИКАЦИИ
СПИСЪЦИ И РЕГИСТРИ

 

Заявете “Настолник на счетоводителя”

 


 

ЗАДАЙ ВЪПРОС КЪМ ЕКСПЕРТ

 


 

ОСТЪПКИ ЗА ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданията ни или желаете да ги заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net