Длъжен ли е работодателят да изплати някакви обезщетения на дисциплинарно уволнен работник?

Отговор: Независимо от основанието за прекратяване на трудовия договор работодателят е длъжен да начисли и изплати следните обезщетения:

  • по чл. 224, ал. 1 КТ – за неизползваните дни платен годишен отпуск, правото на които не е погасено по давност по реда на чл. 176а от КТ;
  • по чл. 222, ал. 3 КТ – ако уволнението е извършено, след като работникът е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.