Какво е данъчно третиране по ЗДДФЛ на придобити доходи от наем на недвижимо имущество по договор с наемодател и наемател – физически лица? Отговор: Придобитите доходи от отдаване под наем на недвижимо имущество на местни физически лица се облагат по реда на чл. 31 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).   Съгласно чл. 31, ал. 1…

 

За да четете този текст, моля, ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА или ЗАЯВЕТЕ ИЗДАНИЕТО.

 

 

 

 


 

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя

2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!


Книга на хартия:
704 страници, голям формат. Излиза от печат в края на месец март 2023 г. с включена безплатна куриерска доставка със Speedy.

Онлайн вариант: ВЕЧЕ Е НАЛИЧЕН на този сайт!!! Съдържа както абсолютно всички въпроси и отговори от книгата, така и над 400 допълнителни казуса и допълнителна нормативна база. Наличен е незабавно след ВХОД в системата.

Цена: 69 лв. без ДДС – КУПИ

 


 

Счетоводно отчитане
Христо ДОСЕВд.е.с., регистриран одитор
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
Kъм раздела

Данъчно облагане
Обхваща всички промени в основните данъчни закони – ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.

ЗДДСМина ЯНКОВАданъчен експерт в МФ

Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
Kъм раздела


ЗКПОдоц. д-р Али ВЕЙСЕЛд.е.с., регистриран одитор
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
Kъм раздела


ЗДДФЛЛорета ЦВЕТКОВАданъчен експерт в НАП
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
Kъм раздела

Трудово право
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВексперт по трудово право
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
Kъм раздела

Осигуряване
Аспасия ПЕТКОВАексперт по социално осигуряване
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Kъм раздела

Съдържание:

 

.thememattic-breadcrumb {display: none;}

Счетоводно отчитане

Документи в раздела:

.thememattic-breadcrumb {display: none;}

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Документи в раздела:

.thememattic-breadcrumb {display: none;}

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Документи в раздела:

.thememattic-breadcrumb {display: none;}

ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Документи в раздела:

.thememattic-breadcrumb {display: none;}

Трудово право

Документи в раздела:

.thememattic-breadcrumb {display: none;}

Социално и здравно осигуряване

Документи в раздела:

.thememattic-breadcrumb {display: none;}

Законодателство

Документи в раздела:


 

Препоръчано издание:

 

НАСТОЛНИК на СЧЕТОВОДИТЕЛЯ
 
Mного повече възможности в интернет!

 
Познатият ви справочен сборник, превърнал се от 1998 г. насам за хиляди счетоводители в институция, предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни – както актуалните, така и за годините назад.
 

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:
 

 НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg  ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
 БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко  ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
 СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема  УТВЪРДЕН ИЗДАТЕЛ – гаранция за високото качество на изданието са редакторите на издателство Български законник, което от десетилетия гради традиции в изданията за счетоводство, данъци, осигуряване, трудово право…

.thememattic-breadcrumb {display: none;} .su-spoiler-title { position: relative; cursor: pointer; min-height: 20px;
line-height: 20px; background: #c00; color: #fff !important; padding: 15px 36px 14px 46px !important; margin-bottom: 14px; border-radius: 34px; font-family: 'Merriweather', Georgia, serif !important; font-weight: 900; letter-spacing: 0px; display: inline-block;
} .su-spoiler-icon { left: 19px !important; top: 15px !important;}

Вижте съдържанието…
Счетоводство

.thememattic-breadcrumb {display: none;}

Документи в раздела:

ЗДДС

Документи в раздела:

ЗКПО

Документи в раздела:

ЗДДФЛ

Документи в раздела:

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

Документи в раздела:

КОМАНДИРОВЪЧНИ И ГОРИВА
ОСИГУРЯВАНЕ
КЛАСИФИКАЦИИ
СПИСЪЦИ И РЕГИСТРИ

 

Заявете “Настолник на счетоводителя”

 


 

ЗАДАЙ ВЪПРОС КЪМ ЕКСПЕРТ

 


 

ОСТЪПКИ ЗА ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ

 


 

Контакти:

 

Ако имате въпроси за изданията ни или желаете да ги заявите, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

 

Телeфон: 02 / 986 40 40 ; 02 / 98 98 200 | Имейл: info@zakonnik.net